استفاده از ردیاب گلدترکس در صنعت راه و ساختمان

صنعت راه و ساختمان

برای بهینه سازی عملکرد سازمانی ، اندازه گیری‌های دقیق مورد نیاز می‌باشد و برای دست‌یابی به این اندازه‌گیری ردیابی دقیق تجهیزات راه و ساختمان ضروری است.

با راه حل مدیریت تجهیزات راه و ساختمانی از سوی گلدترکس، همه چیز در مرکز توجه قرار می گیرد.یکی از موارد استفاده این است که شما می‌توانید عملکرد تمامی تجهیزات جاده‌ای و غیر جاده‌ای خود را با هر مدلی مدیریت و ردیابی کنید و با استفاده از این اطلاعات هزینه‌ها را کاهش و بهره وری از تجهیزات را افزایش دهید و حتی از سایر دارایی‌های با ارزش خود محافظت کنید.

موارد استفاده ازاین نرم‌افزار :

  • مدیریت و نظارت بر هزینه‌ها و فعالیت‌ها بر حسب دارایی‌ها به منظور ایجاد تغییرات مفید ، بهره برداری از تجهیزات و مثمرثمر بودن کارگران
  • کاهش زمان از کارافتادگی وسایل نقلیه از طریق مدیریت و نظارت نیازهای تامین و نگهداری
  • افزایش بهره وری و ارتقای درآمدزایی همه جانبه
  • پیگیری میزان مصرف سوخت تجهیزات به منظور کاهش هزینه‌ها و آلودگی
  • دسترسی داشتن به دارایی‌هایتان از طریق گزینه‌های ردیابی ارتباطات ماهواره‌ای
  • جلوگیری از استفاد غیر مجاز از طریق دزدگیر از راه دور

با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و ارسال شده از طریق نرم‌افزار دقیق گلدترکس ، به آسانی عملکرد تمامی ناوگانتان را بر روی کامپیوتر، تبلت و یا گوشی‌های هوشمندتان مشاهده کنید.

قابلیت ها و کارایی های بیشترگلدترکس شامل توانایی ادغام داده های ردیابی با سیستم های داخلی و اپلیکشن های ویژه شرکای ما می باشد.