زیر نظر داشتن وسایل نقلیه، دارایی‌ها و رانندگان به کمک ردیاب گلدترکس

صنعت نفت و گاز

برای حصول اطمینان از کارایی مفید تجهیزات سنگین حفاری در مناطق دور دست و تانکرهای جاده ای و وسایل نقلیه خدماتی، و همچنین پاسخ گویی سریع حوزه خدمات در ناوگان های نفت و گاز، اعمال تغییراتی نوین برای به جریان انداختن مداوم اموربه نحوی که در مسیررشد و حرکت بازار باشد،ضروری می نماید.

و اما راهکار : ردیابی در حوزه صنعتی و راه حل بهینه سازی ناوگان نفت و گاز و همچنین بررسی تحلیلی و گزارش دهی، دید درستی را نسبت به عملیات ناوگانتان برایتان فراهم می کند.

راه حل ردیابی تجهیزات گلدترکس، اطلاعات مورد نیاز برای بررسی کل پروسه عملیات جاده ای، غیر جاده ای و سایر دارایی ها را به شما ارائه می دهد.

مزایای استفاده از گلدترکس :

  • نظارت و مدیریت بر نحوه عملکرد رانندگان مانند میزان سرعت، استفاده نادرست از وسیله نقلیه، درستی مسیر و میزان توقف.
  • استفاده از ردیاب شخصی گلدترکس جهت نظارت و محافظت از کارگران در مناطق دور افتاده.
  • استفاده صحیح از تجهیزات و وسایل نقلیه و نظارت بر نحوه عملکرد کارگران.
  • ردیابی و تجزیه و تحلیل مصرف سوخت و دست یابی به الگوهایی که تا به حال باعث توقف و یا دیرکرد عملیات شما بوده است به منظور نظارت برمسیرها، کاهش هزینه ها و نشر کربن.
  • جلوگیری از هزینه های گزاف توقف های خارج از برنامه از طریق نظارت بر نیازهای تامین و نگهداری.
  • اعزام سریع و دقیق وسایل نقلیه خدماتی برای آرامش خاطر بیشتر.
  • گردآوری خودکار گزارش مسافت های پیموده شده.

با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و ارسال شده از طریق نرم‌افزار دقیق گلدترکس ، به آسانی عملکرد تمامی ناوگانتان را بر روی کامپیوتر، تبلت و یا گوشی‌های هوشمندتان مشاهده کنید.

قابلیت‌ها و کارایی‌های بیشترگلدترکس شامل توانایی ادغام داده‌های ردیابی با سیستم‌های داخلی و اپلیکشن‌های ویژه شرکای ما می باشد.