تامین انتظارات شما با ارائه قابلیت‌های مفید و کارآمد در ردیاب گلدترکس

مدیریت ناوگان‌های دولتی

در بخش دولتی شما می‌بایست تعهدات خود را با منابع محدود به انجام برسانید.شما برای کاهش هزینه‌ها ، همیشه فعال و شفاف بودن و ارائه خدمات برتر تحت فشار هستید. به چه طریق قادر خواهید بود تا با بودجه محدود در یک ساز و کار دولتی و یا شهری کار خود را به نحو مطلوب به اجرا برسانید؟

با راه حل مدیریت ناوگان گلدترکس، شما قدرت تحلیل برای بهبود هزینه‌ها و عملکرد مناسب را کسب و قادر به بهره وری بیشتر هزینه‌ها و همچنین به جریان انداختن امورات دشوار به ساده ترین وجه خواهید بود. با به کارگیری این چشم انداز و قابلیت جدید شما می توانید :

  • صورت پرداخت، هزینه سوخت وهزینه‌های تامین و نگهداری را کاهش دهید.
  • آدرس دهی و ساعات کاری ناوگانتان را افزایش دهید.
  • بازدهی وسیله نقلیه خود را افزایش و آلودگی کربن را کاهش دهید.
  • نحوه عملکرد سرویس‌ها را از طریق پیام‌رسانی دوطرفه و ناوبری یکپارچه بهبود ببخشید.
  • میزان کارایی خود را به منظور اثبات ارزش و توانایی واحد کاریتان اندازه گیری کنید.

با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و ارسال شده از طریق نرم‌افزار دقیق گلدترکس، به آسانی عملکرد تمامی ناوگانتان را بر روی کامپیوتر، تبلت و یا گوشی‌های هوشمندتان مشاهده کنید.

قابلیت‌ها و کارایی‌های بیشترگلدترکس شامل توانایی ادغام داده‌های ردیابی با سیستم‌های داخلی و اپلیکشن‌های ویژه شرکای ما می‌باشد.