ردیابی وسایل نقلیه سنگین از محل بارگیری تا تحویل با ردیاب گلدترکس

وسایل نقلیه سنگین

فراتر از جمع آوری جزئیات در مورد ناوگانتان شما احتیاج به برآورد ساعات سرویس‌دهی و همچنین پیگیری برنامه‌های تامین و نگهداری سازمان و میزان مصرف سوخت خواهید داشت.

گلدترکس با راه حل‌های ترابری و مخابراتی قابلیت‌های جدیدی را برای شما فراهم می‌کند. از قبیل:

  • راه اندازی سیستمی که از طریق آن شما از نزدیک شدن وسایل نقلیه به پایانه مطلع می‌شوید. با این کار مدیران اسکله می‌توانند در زمان مناسب اقدامات لازم را برای آماده سازی و ارسال محصولات، کارگران و انجام نامه نگاری‌های اداری انجام دهند.
  • نظارت بر رفتار راننده به منظور بهبود امنیت و کاهش نشر کربن دی اکسید حاصل از مصرف سوخت.
  • ذخیره و ثبت خودکار مسافت‌های پیموده شده.
  • ردیابی و تجزیه و تحلیل مصرف سوخت و دست یابی به الگوهایی که تا به حال باعث توقف و یا دیرکرد عملیات شما بوده است به منظور تنظیم مسیرها، کاهش هزینه ها و نشر کربن.
  • نظارت جهت اجرای برنامه های تامین و نگهداری مفید بر اساس مسافت های واقعی.

با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و ارسال شده از طریق نرم‌افزار دقیق گلدترکس ، به آسانی عملکرد تمامی ناوگانتان را بر روی کامپیوتر، تبلت و یا گوشی‌های هوشمندتان مشاهده کنید.

قابلیت‌ها و کارایی‌های بیشترگلدترکس شامل توانایی ادغام داده‌های ردیابی با سیستم‌های داخلی و اپلیکشن‌های ویژه شرکای ما می باشد.