ارائه راه حل‌های کاربردی و فراگیر گلدترکس در صنعت حمل‌ونقل دارو و غذا

وسایل نقلیه یخچال‌دار

جا به جایی محصولات فاسد شدنی مانند محصولات لبنی، غذاهای دریایی و یا دارویی بسیار مشکل تر از حمل و نقل سایر محصولات می باشد.

شما برای محافظت از محموله خود نیازمند نظارت مداوم بر درجه حرارت می‌باشید و همچنین می‌بایست تقاضای مشتریان در مورد مطابقت محصولاتتان با استانداردهای تعیین شده (مانند عدم تغییر دمای محموله ضمن جا به جایی ) را در نظر بگیرید. پیدا کردن راه‌های کاهش هزینه‌های سوخت برای تمام ناوگان‌ها اهمیت دارد. با توجه به قوانین و استانداردهای جدید شما به نسل جدید و توانمندتری از راه حل مدیریت ناوگان بازرگانی نیازمندید.

گلدترکس تمام این‌ها و حتی بیشتر از این را با طرح خدمات سفارشی برای بهینه سازی ناوگان سرد سازی فراهم می‌کند مانند:

  • نظارت بر درجه حرارت و ادغام آن با سایر اطلاعات کلی ردیابی ناوگان .
  • دریافت هشدارهایی از طریق پیام کوتاه برای شرایط دمایی خارج از محدوده تعریف شده.
  • جمع آوری و ذخیره اطلاعات دمایی و قابلیت ارائه گزارش در هر زمان.
  • ایجاد نظارت مستقیم بر میزان باز و بسته شدن درب یخچال.
  • ساده سازی تطابق ساعات سرویس دهی از طریق گزارش دهی الکترونیکی.
  • ردیابی و تجزیه و تحلیل مصرف سوخت و دست یابی به الگوهایی که تا به حال باعث توقف و یا دیرکرد عملیات شما بوده است به منظور تنظیم مسیرها، کاهش هزینه‌ها و نشر کربن.
  • گردآوری خودکار گزارش مسافت‌های پیموده شده.

با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و ارسال شده از طریق نرم‌افزار دقیق گلدترکس ، به آسانی عملکرد تمامی ناوگانتان را بر روی کامپیوتر، تبلت و یا گوشی‌های هوشمندتان مشاهده کنید.

قابلیت‌ها و کارایی‌های بیشترگلدترکس شامل توانایی ادغام داده‌های ردیابی با سیستم‌های داخلی و اپلیکشن‌های ویژه شرکای ما می باشد.