ردیاب خودرو GN400 گلدترکس

دستگاه ردیاب گلدترکس، که در بخش تحقیق و توسعه شرکت شبکه ارتباطات طلایی شرق طراحی و ساخته‌شده است، دارای مجوز ثبت اختراع از اداره کل ثبت اختراع و مالکیت صنعتی کشور با شماره 38713702 به تاریخ 1387.12.14 است. نرم‌افزار دسترسی و مدیریت به ‌صورت Web-based و Mobile Application می­باشد و سخت‌افزار و نرم‌افزار دستگاه، به دلیل طراحی در داخل کشور، دارای قابلیت اختصاصی شدن می­باشد. همچنین طراحی این محصول متناسب با سرویس‌های مخابراتی ایران است و هزینه‌های نگهداری آن حداقل می‌باشد.

دستگاه ردیاب گلدترکس، داخل وسیله نقلیه قرار داده می‌شود. وظیفه آن گرفتن مختصات از ماهواره جغرافیایی و ارسال به سرویس‌دهنده گلدنت از طریق خدمات انتقال داده روی شبکه موبایل است. به دلیل استفاده از شبکه موبایل مکانیسمی جهت شارژ سیم‌کارت انتقال‌دهنده اطلاعات بر روی برنامه client موجود است.

GN400
ویژگی ها و کارایی ها
سیستم ضد سرقت
گزارش ها
قابلیت‌های سخت‌افزاری
نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی
شرایط گارانتی
ویژگی ها و کارایی ها

سیستم ضد سرقت

گزارش ها

قابلیت‌های سخت‌افزاری

نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی

شرایط گارانتی

– خدمات گارانتی صرفا برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و فقط شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می‌باشد.
– دستگاه‌هایی دارای گارانتی هستند که شماره سریال آن‌ها در صورتجلسه تحویل یا فاکتور فروش درج گردیده است.
– خدمات گارانتی فقط توسط شرکت و در محل شرکت ارائه می‌گردد.
– حداکثر مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی 12 ماه می‌باشد.

موارد زیر شامل گارانتی نمی‌باشد:
– صدمات و ضایعات مانند ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی.
– استفاده نادرست از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه.
– صدمات یا خرابی‌های ناشی از اتصال نادرست دستگاه
– دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز تعمیر شوند.
– هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام، مشخصات یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ گارانتی.


قیمت: 2.350.000تومان

برای سفارش محصول با شماره
38477277 یا 31939 تماس حاصل نمایید!

ردیاب خودرو GN500 گلدترکس

دستگاه ردیاب گلدترکس، که در بخش تحقیق و توسعه شرکت شبکه ارتباطات طلایی شرق طراحی و ساخته‌شده است، دارای مجوز ثبت اختراع از اداره کل ثبت اختراع و مالکیت صنعتی کشور با شماره 38713702 به تاریخ 1387.12.14 است. نرم‌افزار دسترسی و مدیریت به ‌صورت Web-based و Mobile Application می­باشد و سخت‌افزار و نرم‌افزار دستگاه، به دلیل طراحی در داخل کشور، دارای قابلیت اختصاصی شدن می­باشد. همچنین طراحی این محصول متناسب با سرویس‌های مخابراتی ایران است و هزینه‌های نگهداری آن حداقل می‌باشد.

دستگاه ردیاب گلدترکس، داخل وسیله نقلیه قرار داده می‌شود. وظیفه آن گرفتن مختصات از ماهواره جغرافیایی و ارسال به سرویس‌دهنده گلدنت از طریق خدمات انتقال داده روی شبکه موبایل است. به دلیل استفاده از شبکه موبایل مکانیسمی جهت شارژ سیم‌کارت انتقال‌دهنده اطلاعات بر روی برنامه client موجود است.

ویژگی ها و کارایی ها
سیستم ضد سرقت
گزارش ها
قابلیت‌های سخت‌افزاری
نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی
شرایط گارانتی
ویژگی ها و کارایی ها

سیستم ضد سرقت

گزارش ها

قابلیت‌های سخت‌افزاری

نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی

شرایط گارانتی

– خدمات گارانتی صرفا برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و فقط شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می‌باشد.
– دستگاه‌هایی دارای گارانتی هستند که شماره سریال آن‌ها در صورتجلسه تحویل یا فاکتور فروش درج گردیده است.
– خدمات گارانتی فقط توسط شرکت و در محل شرکت ارائه می‌گردد.
– حداکثر مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی 12 ماه می‌باشد.

موارد زیر شامل گارانتی نمی‌باشد:
– صدمات و ضایعات مانند ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی.
– استفاده نادرست از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه.
– صدمات یا خرابی‌های ناشی از اتصال نادرست دستگاه
– دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز تعمیر شوند.
– هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام، مشخصات یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ گارانتی.


قیمت: 2.430.000 تومان

برای سفارش محصول با شماره
38477277 یا 31939 تماس حاصل نمایید!

ردیاب خودرو +GN500 گلدترکس

دستگاه ردیاب گلدترکس، که در بخش تحقیق و توسعه شرکت شبکه ارتباطات طلایی شرق طراحی و ساخته‌شده است، دارای مجوز ثبت اختراع از اداره کل ثبت اختراع و مالکیت صنعتی کشور با شماره 38713702 به تاریخ 1387.12.14 است. نرم‌افزار دسترسی و مدیریت به ‌صورت Web-based و Mobile Application می­باشد و سخت‌افزار و نرم‌افزار دستگاه، به دلیل طراحی در داخل کشور، دارای قابلیت اختصاصی شدن می­باشد. همچنین طراحی این محصول متناسب با سرویس‌های مخابراتی ایران است و هزینه‌های نگهداری آن حداقل می‌باشد.

دستگاه ردیاب گلدترکس، داخل وسیله نقلیه قرار داده می‌شود. وظیفه آن گرفتن مختصات از ماهواره جغرافیایی و ارسال به سرویس‌دهنده گلدنت از طریق خدمات انتقال داده روی شبکه موبایل است. به دلیل استفاده از شبکه موبایل مکانیسمی جهت شارژ سیم‌کارت انتقال‌دهنده اطلاعات بر روی برنامه client موجود است.

ویژگی ها و کارایی ها
سیستم ضد سرقت
گزارش ها
قابلیت‌های سخت‌افزاری
نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی
شرایط گارانتی
ویژگی ها و کارایی ها

سیستم ضد سرقت

گزارش ها

قابلیت‌های سخت‌افزاری

نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی

شرایط گارانتی

– خدمات گارانتی صرفا برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و فقط شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می‌باشد.
– دستگاه‌هایی دارای گارانتی هستند که شماره سریال آن‌ها در صورتجلسه تحویل یا فاکتور فروش درج گردیده است.
– خدمات گارانتی فقط توسط شرکت و در محل شرکت ارائه می‌گردد.
– حداکثر مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی 12 ماه می‌باشد.

موارد زیر شامل گارانتی نمی‌باشد:
– صدمات و ضایعات مانند ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی.
– استفاده نادرست از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه.
– صدمات یا خرابی‌های ناشی از اتصال نادرست دستگاه
– دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز تعمیر شوند.
– هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام، مشخصات یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ گارانتی.


قیمت: 2.510.000تومان

برای سفارش محصول با شماره
38477277 یا 31939 تماس حاصل نمایید!

ردیاب خودرو ماشین آلات سنگین +GN400 گلدترکس

استفاده از ردیاب گلدترکس در ماشین آلات سنگین ، کار را برای کارکنان آن آسان تر می کند و باعث صرفه جویی در هزینه ها می گردد. در زمان سرقت ، دستگاه های ردیابی گلدترکس در ماشین های سنگین موجب می شوند تا شما آگاهانه وسیله نقلیه خود را ردیابی کنید.از دیگر مزیت های ردیاب گلدترکس در ماشین های سنگین این است که بخش مدیریت و ناظران بر پروژه هایی که از ماشین های سنگین استفاده می شود ، به راحتی می توانند با نصب ردیاب در این خودرو  از وضعیت و پیشرفت پروژه با خبر شوند و بهتر مدیریت کنند تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود.به کار گیری ماشن آلات سنگین در پروژه ها سرمایه گذاری بزرگی است، همین امر سبب این می شود که سطح کارایی تجهیزات مکانیکی خود را افزایش دهیم. نصب ردیاب گلدترکس به وسیله نقلیه سنگین شما کمک می کند تا مدت طولانی تر و بدون مشکل از آن بهترین بهره را ببرید.بدون اینکه به ماشین های سنگین خود دسترسی داشته باشید و قادر نباشید در فاصله های دورتر آن را مشاهده کنید با کمک ردیاب گلدترکس به راحتی می توانید از روشن و یا خاموش بودن ماشین و موقعیت دقیق مکانی ماشین آلات خود مطلع شوید.

ویژگی ها و کارایی ها
سیستم ضد سرقت
گزارش ها
قابلیت‌های سخت‌افزاری
نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی
شرایط گارانتی
ویژگی ها و کارایی ها

سیستم ضد سرقت

گزارش ها

قابلیت‌های سخت‌افزاری

نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی

شرایط گارانتی

– خدمات گارانتی صرفا برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و فقط شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می‌باشد.
– دستگاه‌هایی دارای گارانتی هستند که شماره سریال آن‌ها در صورتجلسه تحویل یا فاکتور فروش درج گردیده است.
– خدمات گارانتی فقط توسط شرکت و در محل شرکت ارائه می‌گردد.
– حداکثر مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی 12 ماه می‌باشد.

موارد زیر شامل گارانتی نمی‌باشد:
– صدمات و ضایعات مانند ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی.
– استفاده نادرست از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه.
– صدمات یا خرابی‌های ناشی از اتصال نادرست دستگاه
– دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز تعمیر شوند.
– هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام، مشخصات یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ گارانتی.


قیمت: 2.180.000تومان

برای سفارش محصول با شماره
38477277 یا 31939 تماس حاصل نمایید!

ردیاب موتور سیکلت GN200 گلدترکس

goldtrax-gn200
ویژگی ها و کارایی ها
سیستم ضد سرقت
گزارش ها
قابلیت‌های سخت‌افزاری
نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی
شرایط گارانتی
ویژگی ها و کارایی ها

سیستم ضد سرقت

گزارش ها

قابلیت‌های سخت‌افزاری

نوآوری‌ها و مزیت‌های رقابتی

شرایط گارانتی

– خدمات گارانتی صرفا برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و فقط شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می‌باشد.
– دستگاه‌هایی دارای گارانتی هستند که شماره سریال آن‌ها در صورتجلسه تحویل یا فاکتور فروش درج گردیده است.
– خدمات گارانتی فقط توسط شرکت و در محل شرکت ارائه می‌گردد.
– حداکثر مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی 12 ماه می‌باشد.

موارد زیر شامل گارانتی نمی‌باشد:
– صدمات و ضایعات مانند ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی.
– استفاده نادرست از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه.
– صدمات یا خرابی‌های ناشی از اتصال نادرست دستگاه
– دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز تعمیر شوند.
– هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام، مشخصات یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ گارانتی.


قیمت: 2.130.000تومان

برای سفارش محصول با شماره
38477277 یا 31939 تماس حاصل نمایید!

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 12 بزرگراه مشهد-قوچان، پارک علم و فناوری مشهد.

آدرس ساختمان مرکزی شعبه 1: مشهد، بلوار احمدآباد، خیابان پاستور 18، پلاک 129/2

تلفن: 38477277-051 یا 31939-051

دسترسی سریع

شبکه های اجتماعی


Instagram


Twitter


Linkedin